Hopp til innholdet

Om

Problemet
Elever mellom 9 og 12 år er i en vanskelig livsfase og mister ofte interessen i matematikk. Ofte hører vi elever si: «Hva har disse tallene med mitt virkelige liv å gjøre?» eller «Hvorfor må jeg kunne algebra, geometri, analyse, til og med brøk og prosent?» Se Mathematics Education in Europe; Eurodyce, 2011.

vidumaths svar
vidumath retter seg mot lærere som er den beste veien for å nå elever. Prosjektet utruster dem med innhold og metoder som er attraktive og passende når det gjelder form og didaktikk. Gode pedagogiske rammer, beste praksiseksempler og realistiske undervisningsoppgaver er byggesteinene for å vekke lærernes interesse, bygge støtte og ha en effekt hos elevene.

Hovedmålene
1. Fremme problemorientert og selvstendig læring, for eksempel, video.
2. Utvikle videobaserte undervisningsmetoder. Erfaringene viser at video er svært motiverende for elever uansett alder.
3. Tilby tydelige pedagogiske rammer. Prosjektet viser tydelig hvorfor video har ekte fordeler og praktisk verdi for lærere.
4. Det finnes et behov for europeisk samarbeid. Prosjektet vil motivere skoler til å samarbeide på tvers av Europa.