Продължете към съдържанието

Как да помогнем на учениците да започнат да обичат математиката?

vidumath е проект по програма Еразъм , финансиран от ЕС. В проекта са разработени и  изпробвани отворени ресурси  с цел да се даде  отговор на този въпрос. vidumath показва на учениците и учителите как творческото използване на видео мотивира  и ангажира учениците , като им помага да продължат пътешествието си през океана на математиката. Използването на видео от учениците е чудесен метод на решаването на големите проблеми в съвременното обучение по математика. През последните години  се наблюдават ниски постижения при много ученици и прекалено много момичета, които имат по-малко от позитивно отношение към математиката.

Проектът създаде серия от примери за ученици на възраст от 9 до 12 години за това как учениците могат да създават свои собствени видеоклипове по някои основни математически теми. Филмите са апробирани  в различни европейски училища.

Разгледайте state of the art, разгледайте разработените в проекта материали на piloting page или постете проектния плейлист YouTube playlist , където ще откриете повечче от 100 видеоклипа.

Изтеглете безплатната брошура “vidumath” от 40 страници here.

Свържете  се с нас на нашата фейсбук старница Facebook, проектът wiki for schools или ни пишете here.

Лице за контакт: Нели Костова (mail to kostova_nelly (at) abv.bg)